Detské centrum Banská Bystrica - Stadetore n.o.

 

Mesiac Jún je plný športu a zábavy.

14.6. sa priestor SŠMŠ zmení na športový areál plný hier a súťaží, pripravené budú pre deti aj odmeny. 4 deti budú našu materskú školu reprezentovať v tento deň na štadióne Štiavničky na Olympiáde materských škôl.

21.6. sa rozlúčime s našimi kamarátmi, ktorých od septembra čakajú školské povinnosti.

22.6. školský rok 2016/2017 zakončíme spoločným výletom na Masarykov dvor, kde si deti užijú areál plný zábavy a zvieratiek a  aj jazdu na poníkoch.

Na v SŠMŠ nám hudobné a literárne múzeum Banská Bystrica pripraví interaktívne predstavenie.

7.Jún bude dňom rodiny. O 15:00Vás milí rodinní príslušníci pozývame na spoločné popoludnie v priestoroch SŠMŠ. Priprav

Pripravené budú rodinné súťaže a hlavne ohnisko pre príjemné posedenie a opekanie. Pre detičky a seba treba priniesť potraviny na opekanie. Tešíme sa na spoločné chvíle a popoludnie plné zábavy.

 

Pozývame Vás milé mamy. Noc už prešla, biely deň, 16.máj nakukol nám do okien. Bije štvrtá hodina, matiek sviatok začína. 

  • Srdečne Vás pozývame na Deň matiek 16.5. v triede Mackov o 16:00
  • Srdečne Vás pozývame na Deň matiek 16.5. v triede Tigríkov o 16:00

 

 

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v našej SŠMŠ. 5.apríla Vás s radosťou privítame aj na zápis do nového školského roka. Samozrejme, pre zápis sme Vám k dispozícii kedykoľvek počas školského roka aj v letných mesiacoch.

My+vaše detičky= Superškôlka.

 

 

 Šťastný Nový rok priatelia!!

 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi Puskailerovi za pomoc a spoluprácu pri vydaní nášho časopisu a zároveň vyjadrujeme vďaku rodinám Kubackej, Koreňovej a Kaszovej za ich ochotu a čas, ktorý venujú pomoci, či zveľaďovaniu našej materskej školy. Veľká vďaka patrí aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú našu materskú školu a tým prispievajú k zvyšovaniu úrovne starostlivosti o naše detičky. 

         ĎAKUJEME !

  

V novinkách pribudli informácie o dňoch dobrovoľníctva. Pridajte sa k nám! :) 

 

Prezentácia Súkromnej špeciálnej materskej školy TU:stiahnuť

 

Nezisková organizácia STADETORE prevádzkuje od roku 2009 Špeciálnu materskú školu, Domov sociálnych služieb

 a od roku2011 aj Detské centrum Miláčikna Slnečnej ulici v Banskej Bystrici   

Stadetore n.o. sa snaží byť stále dynamickou organizáciou, ktorá hľadá stále nové prostriedky pre zlepšovanie podmienok pre deti rôznej vekovej kategórie s rôznymi individuálnymi potrebami. 2% dane predstavujú pre nás nové možnosti ako zlepšovať prostredie pre Vaše deti. Budeme veľmi radi, ak 2% z dane venujete Stadetore n.o., ktorá zastrešuje Súkromnú špeciálnu materskú školu pre deti s poruchou binokulárneho videnia, Domov sociálnych služieb Slniečko pre deti s kombinovaným zdravotným znevýhodnením a Detské centrum Miláčik. Váš záujem a potreby Vašich detí sú pre nás prioritou.

Prostriedky plánujeme použiť  hlavne na nákup hračiek,  moderných didaktických pomôcok, prípadne nového detského nábytku.

Do Súkromnej špeciálnej materskej školy "Očko" a Domova sociálnych služieb "Slniečko" prichádzajú deti so zdravotným znevýhodnením, aby sa kolektív pedagógov, odborných zamestnancov, zdravotníckych zamestnancov snažil odstrániť, eliminovať a korigovať zdravotné znevýhodnenie a viesť výchovno- vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.

Cesta tohoto zariadenia však bola tŕnistá a dnešnú podobu získalo len vďaka odhodlaniu, prosociálnosti a cieľavedomosti ľudí, ktorí stáli o zachovanie vtedajšieho očného a rehabilitačného sanatória.

Možno už iba málokto si spomenie na situáciu v roku 2008, kedy rodičia detí prežívali ťažké časy. Práve v septembri 2008 vrcholila dráma súvisiaca s plánovaným zrušením Očného a rehabilitačného sanatória na Slnečnej 34, kde dlhodobo poskytovali odbornú starostlivosť deťom s poruchami binokulárneho videnia  a pohybového ústrojenstva. Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník objektu kvôli problémom s financovaním ďalšej prevádzky sanatórium zrušil.

Od roku 2009 zastrešuje nezisková organizácia STADETORE n. o. založená 12.novembra 2008 ako právny subjekt na návrh zakladateľov podľa ust.§ 11 ods. 1 zákona NR SR č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby, ktoré v druhovom členení predstavujú : poskytovanie sociálnej pomoci, služby zdravotníckej starostlivosti, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Centrum Očko a Slniečko

O deti sa dnes stará odborný personál (zdravotné sestry, špeciálni pedagógovia, logopéd, sociálny pracovník) v Špeciálnej súkromnej materskej škole „Očko“ (deti s poruchou binokulárneho videnia) a v Domove sociálnych služieb „Slniečko“ (deti od 2-8 rokov odkázané na pomoc inej osoby). Práca tu nie je obyčajným zamestnaním, ale najmä poslaním. V súčasnosti poskytujú komplexnú starostlivosť viac ako 40 deťom, ktoré zariadenie navštevujú na základe odporúčania odborníka, najčastejšie oftalmológa, neurológa  alebo fyziatra.

K zariadeniam pribudlo v roku 2011 aj Detské centrum Miláčik, kde je vytvorené nové, príjemné prostredie pre deti, ktoré nemajú zdravotné znevýhodnenie .

Každoročne zariadenie modernizujeme, skvalitňujeme a spríjemňujeme. Pôvodné zariadenie totiž bolo priam zavalené starším vybavením, ktoré si už svoje "odslúžilo". Vymenili sme podlahy, koberce, záclony, komplet vybavenie tried, postieľky, periny, bielizeň, ale aj detský riad a o hračkách a pomôckach ani nehovoriac. Obidve triedy v očnej časti sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré skvalitňujú výchovno- vzdelávací proces a využívajú sa tiež na pleoptické cvičenia. Deti cvičia vo vynovenej telocvični.

Dôležitá pri terapii je aj spolupráca s rodičmi. Rodičia veľmi radi a ochotne   komunikujú s personálom, zúčastňujú sa na spoločných aktivitách zariadenia a vždy s plným nasadením pomáhajú pri aktivitách DŇA DOBROVOĽNÍCTVA.

 

Ďalšie užitočné informácie získate aj na: www.zdraveocko.sk